What's new

Latest profile posts

Mình muốn mua bộ tài liệu của bạn level 1. Mình đã mail cho bạn và chờ phản hồi. Cảm ơn bạn
Bạn ơi, bạn cho mình xin quyển practice exam lv1 2015 schweser được không bạn? Mail mình là
Tocxoan.fsc@gmail.com
Mình cảm ơn bạn rất nhiều ạ :-*
Chào bạn add skype : hoangphuctv54 mình nha nhóm mình tự học cfa level 1 online thi tháng 6/2015 nhóm được 2 người ròi rất vui khi bạn tham gia.
Top