Private Company Valuation

dung_hell

New member
Em đang đọc note level 2 năm 2015, phần Guideline transaction method có mục Contingent Consideration em đọc mà ko hiểu là gì? Các tiền bối chỉ giáo giúp với ạ
 
Top