Người Do Thải Nhảy Múa

xuanvuive2013

New member
Người Do Thái Nhảy Múa

nhìn tếu tếu \:D/

[video=youtube;a9fSm4mq0iY]http://www.youtube.com/watch?v=a9fSm4mq0iY[/video]


học sinh do thái đi học

kiểu tóc lạ quá \:D/

[video=youtube;8oF890F9D5Y]http://www.youtube.com/watch?v=8oF890F9D5Y[/video]
 

xuanvuive2013

New member
[video=youtube;hT0aj2Kv3wY]http://www.youtube.com/watch?v=hT0aj2Kv3wY[/video]
[video=youtube;BA_1SCfA68k]http://www.youtube.com/watch?v=BA_1SCfA68k[/video]
[video=youtube;bLidtUa2g2g]http://www.youtube.com/watch?v=bLidtUa2g2g[/video]
[video=youtube;NCn1ADQ9HSU]http://www.youtube.com/watch?v=NCn1ADQ9HSU[/video]
 
Top