Hỏi về bài tập capitlized interest.

chanchabuonchet

New member
Mọi người xem ví dụ trong trang 38 study notes level 2.
Ko biết cut ảnh từ ebook ra như thế nào đành tóm tắt vậy.

Sale 4000
COGS 3000
Gross profit 1000
Operating expense 650
Operrating profit 350
Interest expense 50
Earning before taxes 300
Taxes 100
NI 200


Trong năm đó công ty capitilized $20 construction interest. VÀ đã dùng 5$ trong số đó tính vào khấu hao.
Yêu cầu chuyển về dạng interest expensing.
Mình chuyển như sau:
Sale 4000
COGS 3000
Gross profit 1000
Operating expense 650-5= 645
Operrating profit 355
Interest expense 50+20=70
Earning before taxes 285
Taxes 100---> 95
NI 190.

Trong khi đó đáp án nó ko thay đổi taxes, taxes vẫn là 100.
Ko biết như nào mới đúng!
 

KTVCT

New member
"Complete the following table, ignoring any income tax effects:"

"Professor's Note: We ignored the income tax effects in this example for simplicity."
 
Top