Cho mình hỏi interest rate swap và interest call option khác j nhau.

abc2411

New member
Mình tham khảo thông tin trên Investopedia - Educating the world about finance và thấy có 2 định nghĩa sau:
- Interest Call Option: An interest rate derivative in which the holder has the right to receive an interest payment based on a variable interest rate, and then subsequently pays an interest payment based on a fixed interest rate.
Nguồn: Interest Rate Call Option Definition | Investopedia
- Interest Rate Swap: An agreement between two parties (known as counterparties) where one stream of future interest payments is exchanged for another based on a specified principal amount. Interest rate swaps often exchange a fixed payment for a floating payment that is linked to an interest rate (most often the LIBOR).
Nguồn: Interest Rate Swap Definition | Investopedia
Bạn nào có thể giúp mình phân tích rõ hơn sự khác biệt của 2 công cụ này được ko. Có phải là 1 cái là agreement còn cái kia là option (có quyền) thôi đúng ko. Ngoài ra có còn sự khác nhau nào nữa ko. Cám ơn bạn.
 
Last edited:

nguyenduong72

New member
Theo mình hiểu:
Interest call option: người nắm giữ call option có quyền đi vay với kỳ hạn xác định tại mức lãi suất đã được ấn định trước trong option khi lãi suất đi vay ở tương lai tăng => Right, not obligation
Interest rate swap: là hợp đồng 2 bên đồng ý trao đổi lãi suất với nhau, trong đó một bên đồng ý trả lãi suất cố định, bên còn lại trả lãi suất thả nổi theo LIBOR chằng hạn, trên cùng một loại tiền tệ. Định kỳ (settlement date) 2 bên sẽ trả net interest payment => Obligation, not right.
 

abc2411

New member
Theo mình hiểu:
Interest call option: người nắm giữ call option có quyền đi vay với kỳ hạn xác định tại mức lãi suất đã được ấn định trước trong option khi lãi suất đi vay ở tương lai tăng => Right, not obligation
Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn. Giống kiểu option về giá cả (price), tuy nhiên theo như nguồn mình trích dẫn thì lại là người nắm giữ option có quyền đi vay vs lãi suất thả nổi và chi trả lãi suất cố định. Mình có tham khảo 1 số nguồn khác và cũng nhận được thông tin tương tự. Bạn có thê xem thêm tại đây What is Interest Rate Call Option? definition and meaning
 

KTVCT

New member
Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn. Giống kiểu option về giá cả (price), tuy nhiên theo như nguồn mình trích dẫn thì lại là người nắm giữ option có quyền đi vay vs lãi suất thả nổi và chi trả lãi suất cố định. Mình có tham khảo 1 số nguồn khác và cũng nhận được thông tin tương tự. Bạn có thê xem thêm tại đây What is Interest Rate Call Option? definition and meaning
2 cách nói "vay tại mức lãi suất ấn định trước trong option khi lãi suất đi vay ở tương lai tăng" hoặc "vay với lãi suất thả nổi và chỉ trả lãi suất cố định" thật ra như nhau thôi. Kết quả cuối cùng vẫn là: bạn chỉ trả lãi ở mức tối đa đã xác định trước (chính là strike rate trong option). Nếu trong tương lai lãi suất tăng thì bạn exercise cái option và option seller sẽ là người chi trả cho phần chênh lệch của bạn, còn nếu trong tương lai lãi suất giảm thì bạn sẽ trả theo lãi suất giảm đó.

Còn về Interest call option và Interest rate swaps, nếu phân tích kỹ thì swaps là 1 series của các forwards, nên bản chất sự khác nhau giữa interest call option và interest rate swaps cũng là khác nhau giữa 1 cái option và 1 cái forward thôi: 1 cái là right, 1 cái là commitment/obligation; 1 cái mất tiền mua, 1 cái ko mất tiền mua; etc.
 

tranghip87

New member
còn một điểm khác nữa theo í em là, quyền chọn thì dòng tiền chỉ có thế phát sinh tại 1 thời điểm thực hiện (khi ng mua quyền thấy thực hiện là có lợi cho mình) , còn hoán đổi thì chắc chắn có một chuỗi thời điểm phát sinh các thời điểm thực hiện trong thời gian tồn tại của hợp đồng ah
 
Top