Em xin tự giới thiệu em đang là sinh viên cuối năm 2, em đang đọc bộ curriculum lv 1. Tuy nhiên đến phần financial statement thì không hiểu gì cả 😂 Anh/ chị nào đi trước có tutorial video hay tài liệu nào liên quan đáng xem share giúp em để cùng học hỏi nhé ạ. Em xin cảm ơn.